Energie

Alles is energie, heeft een trilling. Lage, ongezonde trillingen, zoals straling van een computer, mobiele telefoon, televisie, slechte voeding, stress, emoties, maar ook erfelijke belasting, etc. kunnen op de lange duur klachten veroorzaken, tot ziektes leiden. De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Wanneer een blokkade de energiestroom geheel of gedeeltelijk afsluit, kunnen emotionele en/of fysieke klachten ontstaan. Daarom moet eerst de geblokkeerde energie weer in beweging gebracht worden en/of energie toegevoegd worden. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden. Tijdens mijn behandelingen breng ik de energiestroom (levensstroom) van mijn cliënten weer op gang door middel van magnetiseren.